About

Хто ми є?

Молодіжна громадська організація “Молодіжна асоціація релігієзнавців” (МАР) створена в 2004 р. групою молодих науковців-релігієзнавців провідних вищих навчальних закладів міста Києва. На сьогодні МАР, на добровільних засадах, об”єднує понад 30 студентів, аспірантів, викладачів та молодих науковців з України, Білорусії та Російської федерації, які професійно займаються релігієзнавчими дослідженнями.\r\n

У чому полягають наші мета та завдання?\r\n

Метою МАР є всебічна підтримка молодих вчених, аспірантів та студентів у вивченні релігії та оприлюдненню результатів їхніх напрацювань. Окремим завданням нашої діяльності є сприяння утвердженню принципів толерантності, плюралізму, свободи совісті й релігії в усіх сферах суспільного життя.\r\n

Завданнями МАР є:\r\n

 сприяти підвищенню рівня наукового фаху молодих дослідників релігії;\r\n

 співпрацювати з національними та міжнародними фондами й асоціаціями, державними, релігійними, освітніми, молодіжними і громадськими організаціями, які зацікавленні в утвердженні принципу релігійної толерантності та в міжрелігійному діалозі;\r\n

 активно підтримувати налагодження міжконфесійного та міжрелігійного діалогу на теренах України;\r\n

 організовувати просвітницькі лекції, семінари, конференції, школи, фестивалі та інші науково-культурні заходи для підвищення культурно-освітнього рівня молоді;\r\n

 активно підтримувати видання інформаційних, аналітичних матеріалів, публікацій з релігієзнавства та сприяти їх розповсюдженню;\r\n

впливати законними шляхами на державну політику в сфері освіти, науки, культури та релігії\r\n

Президент\r\n

Ірина Фенно\r\n

моб. тел.: +38-093-632-28-94\r\n

e-mail: ira.fenno@gmail.comira.fenno@gmail.com\r\n

Віце-президент\r\n

Олег Кисельов\r\n

моб.тел. +38-063-562-45-57\r\n

e-mail: oleg.kyselov@gmail.comoleg.kyselov@gmail.com\r\n

Відповідальний секретар\r\n

Анна Марія Басаурі Зюзіна\r\n

моб.тел. +38-093-632-30-18\r\n

e-mail: manya_basauri@ukr.netmanya_basauri@ukr.net\r\n

Члени правління\r\n

Катерина Влас\r\n

моб.тел. +38-093-819-79-33\r\n

e-mail: ekaterina_i.v@mail.ruekaterina_i.v@mail.ru\r\n

Антон Дробович\r\n

моб. тел. +38-093-602-60-86\r\n

e-mail: san-a@ukr.netsan-a@ukr.net\r\n

Володимир Кочергін\r\n

моб.тел. +38-068-151-78-45\r\n

e-mail: vovan2014@ukr.netvovan2014@ukr.net\r\n

Ірина Хромець\r\n

моб.тел. +38-099-290-21-96\r\n

e-mail: i.khromets@gmail.comi.khromets@gmail.com\r\n

e-mail: m _a_r@ukr.net_a_r@ukr.net,\r\n

yngo.yasr@gmail.com

0Shares

Майстерня Академічного Релігієзнавства