про МАР

Хто ми є?

Молодіжна громадська організація “Молодіжна асоціація релігієзнавців” (МАР) створена в 2004 р. групою молодих науковців-релігієзнавців провідних вищих навчальних закладів міста Києва. На сьогодні МАР, на добровільних засадах, об''єднує понад 30 студентів, аспірантів, викладачів та молодих науковців з України, Білорусії та Російської федерації, які професійно займаються релігієзнавчими дослідженнями.rn

У чому полягають наші мета та завдання?rn

Метою МАР є всебічна підтримка молодих вчених, аспірантів та студентів у вивченні релігії та оприлюдненню результатів їхніх напрацювань. Окремим завданням нашої діяльності є сприяння утвердженню принципів толерантності, плюралізму, свободи совісті й релігії в усіх сферах суспільного життя.rn

Завданнями МАР є:rn

 сприяти підвищенню рівня наукового фаху молодих дослідників релігії;rn

 співпрацювати з національними та міжнародними фондами й асоціаціями, державними, релігійними, освітніми, молодіжними і громадськими організаціями, які зацікавленні в утвердженні принципу релігійної толерантності та в міжрелігійному діалозі;rn

 активно підтримувати налагодження міжконфесійного та міжрелігійного діалогу на теренах України;rn

 організовувати просвітницькі лекції, семінари, конференції, школи, фестивалі та інші науково-культурні заходи для підвищення культурно-освітнього рівня молоді;rn

 активно підтримувати видання інформаційних, аналітичних матеріалів, публікацій з релігієзнавства та сприяти їх розповсюдженню;rn

впливати законними шляхами на державну політику в сфері освіти, науки, культури та релігіїrn

Президентrn

Ірина Фенноrn

моб. тел.: +38-093-632-28-94rn

e-mail: ira.fenno@gmail.comira.fenno@gmail.comrn

Віце-президентrn

Олег Кисельовrn

моб.тел. +38-063-562-45-57rn

e-mail: oleg.kyselov@gmail.comoleg.kyselov@gmail.comrn

Відповідальний секретарrn

Анна Марія Басаурі Зюзінаrn

моб.тел. +38-093-632-30-18rn

e-mail: manya_basauri@ukr.netmanya_basauri@ukr.netrn

Члени правлінняrn

Катерина Власrn

моб.тел. +38-093-819-79-33rn

e-mail: ekaterina_i.v@mail.ruekaterina_i.v@mail.rurn

Антон Дробовичrn

моб. тел. +38-093-602-60-86rn

e-mail: san-a@ukr.netsan-a@ukr.netrn

Володимир Кочергінrn

моб.тел. +38-068-151-78-45rn

e-mail: vovan2014@ukr.netvovan2014@ukr.netrn

Ірина Хромецьrn

моб.тел. +38-099-290-21-96rn

e-mail: i.khromets@gmail.comi.khromets@gmail.comrn

e-mail: m _a_r@ukr.net_a_r@ukr.net,rn

yngo.yasr@gmail.com

0Shares

Майстерня Академічного Релігієзнавства