Перейти до вмісту

Груба Олена

  Груба Олена

  аспірантка Львівського національного університету ім. І. Франка
  кафедра історії філософії
  напрям дослідження: Антропологія техніки
  дослідницькі інтереси: філософія техніки, трансгуманізм, когнітивістика, соціальна філософія, релігія та філософія у популярній культурі

  FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100001780318223
  E-MAIL: olena.hruba.ffi@lnu.edu.ua

  Посилання на публікації:

  1. Груба Олена. ПРОБЛЕМИ ЦИФРОВОЇ ЕТИКИ У СУЧАСНІЙ ФІЛОСОФІЇ ТЕХНОЛОГІЙ
   Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії. 2019. Випуск 24, c. 228
  2. Груба Олена. Ідеї філософії “пізнього” Гайдеггера та сучасна філософія техніки / Сучасна рецепція філософії Мартіна Гайдеггера: історичний та систематичний виміри: матеріали учасників Міжуніверситетського Круглого столу (Львів, 26 вересня 2019 рік). Львів: Простір-М, 2020, 68 с.