Перейти до вмісту

Гуржи Ксенія

  Гуржи Ксенія Леонідівна – магістриня релігієзнавства.

  Народилась в м. Донецьк (Україна). Отримала ступінь бакалавра філософії в Державному університеті інформатики та штучного інтелекту (2007-2011) та магістра релігієзнавства в Донецькому національному технічному університеті (2011–2013).

  Аспірантка кафедри філософії Донецького національного університету імені Василя Стуса (Вінниця). Тема дослідження: «Європейське місто як модус соціальної реальності та універсалія культури»

  Головні дослідницькі інтереси: соціальна міфологія, культурна та сакральна географія, культурна пам’ять, трансформація сакрального простору в сучасних містах.

  e-mail: kseniia_gurzhi@ukr.net

  Посилання на публікації:

  1. Гуржи К. Л. Збереження культурної пам’яті в сучасному місті: особливості регулювання на державному та міжнародному рівні/ Ксенія Гуржи // Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences, VIII (37), I.: 223, 2020 Feb. – С. 7-11. 

  https://doi.org/10.31174/SEND-HS2020-223VIII37-01

  2. Hurzhy K. City and its researchers: social-philosophical focus on the concepts and explanations of the city phenomenon // Skhid. – 2019. – Vol. 159, Issue 1. – p. 37-41. URL: http://skhid.kubg.edu.ua/article/view/158006/158065  DOI: https://doi.org/10.21847/1728-9343.2019.1(159).158006.

  3. Гуржи К.Л. Сакральні архетипи структури західноєвропейського міста // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. – 2015. – Вип. 18. – С. 53-59.

  http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Nznuoafs_2015_18_11

  4. Гуржи К.Л. Нелінійний характер прояву конфліктогенних факторів у локальних просторах: особливості міського регіону соціальної реальності // Схід. – 2015. – № 2. – С. 133-136.

  http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Skhid_2015_2_26

  5. Соціальна реальність: міський простір міфологічного / К.Л. Гуржи // Наука. Релігія. Суспільство. — 2014. — № 2. — С. 72-78.

  http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/87012