Перейти до вмісту

Діяльність

Діяльність МАР спрямована на підвищення рівня наукового фаху релігієзнавців; співпрацю з національними та міжнародними фондами й асоціаціями, державними, релігійними, освітніми, молодіжними і громадськими організаціями, які зацікавленні в утвердженні загальнолюдських прав та свобод; організацію просвітницьких лекцій, семінарів, конференцій, шкіл, фестивалів та інших науково-культурних заходів для підвищення культурно-освітнього рівня науковців, своїх членів та інших осіб; видання інформаційних, аналітичних матеріалів, публікацій з релігієзнавства та сприяння їх розповсюдженню; вплив законними шляхами на державну політику в сфері освіти, науки, культури та релігії та свободи совісті. 

Понад 15 років своєї діяльності МАР сприяє підвищенню якості знань про релігії у спеціалістів, дослідників, студентів та у всіх зацікавлених людей. При цьому, сприяючи утвердженню загальнолюдських прав та свобод, ми завжди керувались загально- та науково-етичними нормами. Ми переконані: задля розуміння релігії – необхідно вивчати її  неупереджено та відкидати будь-які стереотипи і, оскільки ми займаємося також просвітницькою діяльністю, ми несемо цю ідею в маси. Ми ніколи не переступали через принцип розвитку толерантності в суспільстві і не переступимо – вивчаючи, досліджуючи, просвітлюючи та навчаючи знань про релігії. 

Майстерня академічного релігієзнавства: від знання та розуміння до діалогу та толерантності.