Перейти до вмісту

Лещинський Антон

  Лещинський Антон Вікторович, магістр релігієзнавства. Народився у селищі міського типу Коцюбинське (Київська область, Києво-Святошинський район). Вищу освіту отримав у Інституті філософської освіти та науки Національного педагогічного униіверситету імені М.П. Драгоманова, де навчався у 2005–2010 рр. на релігієзнавчому відділенні при кафедрі культурології.

  З 2008 р. є членом МАР (Майстерні академічного релігієзнавства, раніше – Молодіжної асоціації релігієзнавців). З 2012 до 2020 рік обіймав посаду голови Контрольно-ревізійної комісії Молодіжної асоціації релігієзнавців/Майстерні академічного релігієзнавства. Нині є членом Наглядової ради МАР.
  Не є членом інших наукових, політичних та громадських організацій. За фахом офіційно не працює.

  Сфера наукових інтересів: нетрадиційні релігійні течії, езотеризм, історія релігії, загальна релігієзнавча проблематика.

  e-mail: na4iketas@gmail.com
  facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100011609808020

  Основні публікації:

  1. Лещинський А. «Код сакрального» в радянській культурі // Суспільно-політичні виміри релігійних процесів в Україні. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Суспільно-політичні виміри релігійних процесів в Україні» 17-18 квітня 2008 р. – Чернівці, – С. 209–211.
  2. Лещинський А.В. Релігійне шахрайство як явище і релігійний шахрай як типовий персонаж: спроба релігієзнавчого опису // Освіта та наука у вимірах ХХІ століття. Матеріали звітно-наукової конференції. К.: НПУ імені М.П. Драгоманова. – К., 2009. – С. 124–126.
  3. Лещинський А.В. Теософський міф про Махатм: ґенеза, розвиток, версії. Частина перша. // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія Релігієзнавство. Культурологія. Філософія : [зб. наукових праць] / ред. рада : В.П. Андрущенко (голова). – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. – Вип. 29 (42). – С. 22–29.
  4. Лещинський А.В. Теософський міф про Махатм: ґенеза, розвиток, версії. Частина друга. // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія : [зб. наукових праць] / ред. рада : В.П.
   Андрущенко (голова). – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. – Вип. 30 (43). – С. 22–29.
  5. Лещинський А.В. Тема теософії О.П. Блаватської та «Живої Етики» О.І. Реріх у гуманітарній науці: на перехресті релігієзнавства та сходознавства. // Схід (аналітично-інформаційний журнал). Міжнародне видання. – 2014. – №5 (131). – С.102-107.
  6. Лещинський А.В. Обзор белорусского ежегодного журнала «Сектоведение» Минской Духовной Академии им. Свт. Кирилла Туровского за 2011-2013 гг. // Релігієзнавчі нариси. – №5. – С.167–174.
  7. Лещинський А.В. Про природу нетрадиційної релігійності. Рецензія на: Мартинович В.А. Нетрадиционная религиозность: возникновение и миграция: Материалы к изучению нетрадиционной религиозности. – Том 1. – Минск: Минская духовная академия, 2015. // Релігієзнавчі нариси. – 2016. – №6. – С.164–171.