Перейти до вмісту

Неперіодичні видання

Ми видаємо матеріали наших релігієзнавчих шкіл, конференцій, семінарів, круглий столів, досліджень. У 2012 р. ми вирішили об’єднати їх під єдиною назвою «De Religione». 

Нижче представлені перелік наших видань та публікацій наших партнерів. Деякі видання можна скачати.

Релігійна і світська освіта в Україні: проблема співіснування. Матеріали Міжнародної молодіжної літньої школи / за ред. О. Дзюби, В. Кришмарел, В. Хромця. – К., 2006.

Кисельов О.С., Кисла Г.О., Середа Г.В., Владиченко Л.Д., Середа О.С. Національна та релігійна толерантність київських студентів. Матеріали соціологічного дослідження. – К., 2006.

Мірча Еліаде як класик світового релігієзнавства. / За ред. Л.О. Филипович,  В.Л. Хромця. –  К., 2007.

Человек@Релия@Интернет: материалы Междунар. научн. интернет-конференции, 1 октября – 1 декабря 2007 года / Редкол. И. Х. Максутов (отв. ред.) [и др.]. – Волгоград, 2008.

Іудаїзм: сутність, історія, сучасні виміри. Матеріали Шостої міжнародної молодіжної релігієзнавчої літньої школи. / Наук. ред. А.М. Басаурі Зюзіна, О.С. Кисельов. –  К., 2008. 

Іслам: історія, сутнісні виміри та сучасні тенденції. Матеріали VII міжнародної молодіжної релігієзнавчої літньої школи. / Наук. ред. Л.Д. Владиченко, Т.В. Хазир-Огли. – К., 2008.

Кисельов О.С. Феномен екуменізму в сучасному християнстві. – К., 2009.

Католицизм: традиція і сучасність. Матеріали VIII Міжнародної молодіжної релігієзнавчої літньої школи / Наук. ред. Л.Д. Владиченко, В.Л. Хромець. – К., 2010.

Феноменология религии: между сакральным и профанным. Материалы международной зимней религиоведческой школы / Науч. ред. А.В. Белокобыльский О.С. Киселев. – Донецк, 2011.

Юдаїзм: дослідження історії та віровчення. Матеріали Міжнародної молодіжної релігієзнавчої школи з юдаїки / Наук. ред. А.М. Басаурі Зюзіна, В.В. Черноіваненко. – К., 2011.

Религиоведение на постсоветском пространстве / Под общ.ред. П.Н.Костылева, ред. и сост. К.А.Колкуновой и Т.А.Фолиевой. – Москва, 2011.

Віра багаї: історія, віровчення і практика / Наук. ред. О.В. Мартиненко, В.Г. Літвінчук. – К., 2012. (De Religione. № 1).

Религия и текст: от практики к теории. Материалы Международной научно-практической конференции. Минск, 17-18 марта 2011 г. / под ред. С.Г. Карасевой, С. И. Шатравского. – Минск: Изд. центр БГУ, 2012.

Человек и религия : материалы Международной научно-практической конференции, 14—16 марта 2013 г., Минск, Республика Беларусь / под ред. С.Г. Карасёвой, С.И. Шатравского. – Минск, 2013.

Іудаїзм: гендерні та регіональні дослідження / Наук. ред. А.М. Басаурі Зюзіна. – К., 2013.

Религия и/или повседневность: материалы IV Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 16–18 апр. 2015 г. – Минск, 2015.

Религия и история: материалы V Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 20–22 апр. 2017 г. / под ред. С.И. Шатравского. – Минск, 2017.

История религии: материалы V Международной научно-практической конференции «Религия и история», Минск, 20–22 апреля 2017 г. / Ред. и сост.: С.И. Шатравский, П.Н. Костылев. – Минск, 2018. 

Неорелігії: теоретичні та практичні питання дослідження / За ред. І. Каплан і О. Кисельова. – К.: Вид. Р. Халіков, 2018. (De Religione, № 2).