Перейти до вмісту

Нікіфоров Карен

  Карен Нікіфоров

  Нікіфоров Карен Сергійович. Народився у м. Донецьку (Україна). До 2014 року навчався у Донецькому національному університеті. Отримав ступінь бакалавра історії у Київському університеті імені Бориса Грінченка (2015) та магістра релігієзнавства у Національному педагогічному університеті ім. М.П. Драгоманова (2017). У 2015-2016 роках навчався у Вроцлавському університеті (Польща) за програмою «Польський Еразмус для України». Зараз навчається з аспірантурі Київського університету імені Бориса Грінченка.

  З 2012 року є членом Майстерні академічного релігієзнавства (раніше – Молодіжної асоціації релігієзнавців). З 2017 року є керівником секції теології, релігієзнавства та історії релігії Київської Малої академії наук. З 2019 року працює помічником-консультантом народного депутата України.

  Сфера наукових інтересів: іcторія СРСР, релігія в СРСР, релігійне повсякдення.

  e-mail: karen.nikiforov@ukr.net;
  facebook: https://www.facebook.com/karen.nikiforov

  Основні публікації:

  1. Нікіфоров К.С. Навчальний процес як складова сучасної вищої духовної освіти в Донецькій області (1991 – 2010 р.р.) / К. С. Нікіфоров // Наукові записки. Сер. : Історичне релігієзнавство. – 2012. – Вип. 7. – С. 186-194.
  2. Нікіфоров К.С. Рада у справах Російської Православної Церкви на сторінках “Журналу Московської патріархії” (1943–1954 рр.) / К. С. Нікіфоров // Гуржіївські історичні читання. – Вип. 6. – С. 238-240.
  3. Нікіфоров К.С. Відносини уповноваженого Ради у справах релігій при РМ СРСР (УРСР) по Донецькій області з місцевими державними та партійними органами в «пізньому СРСР» (60- 80-і рр. ХХ ст.) / Карен Нікіфоров // Релігієзнавчі нариси. – 2018. – №8 – С.102-114.
  4. Нікіфоров К.С. Адміністративна, планово-статистична та просвітницька діяльність уповноваженого Ради у справах релігій по Донецькій області (1965–1991 pp.) / К. С. Нікіфоров // Нові сторінки історії Донбасу. – 2018. – Кн. 27. – С. 192-200.
  5. Нікіфоров К.С. Основні аспекти діяльності державного органу у справах релігій в УРСР у 1965-1991 рр. // Державний орган України у справах релігій: 100-річчя традиції. / Збірник наукових матеріалів. Наук.редак. Л.Владиченко та А.Юраш. – К.:ДУХ І ЛІТЕРА, 2018 – С.178-187.
  6. Нікіфоров К.С. Євангельські християни-баптисти та радянська влада на Донеччині в період “застою” / К.С. Нікіфоров // Вісник Маріупольського державного університету. Серія Історія. Політологія. – 2019 – Вип.24. – С.98-105.