Перейти до вмісту

Стратегія

 1. Українське релігієзнавство за 5 років

За п’ять років українська релігієзнавча спільнота має стати невід’ємною частиною європейського релігієзнавчого простору: ми будемо регулярно спілкуватися з колегами на міжнародних заходах та проводити в Україні такі заходи; друкуватися в міжнародних виданнях та доводити свої до відповідного рівня. Українські релігієзнавці будуть більш критично ставитися до релігійних організацій, зокрема у випадку загрози злиття релігії з політикою, боротьби держави з НРТ та ін. Дослідження релігії буде міждисциплінарним: антропологи, сходознавці та академічно налаштовані теологи будуть брати участь у релігієзнавчому житті. Релігієзнавці будуть лідерами думки в своїй галузі завдяки своїй компетентності та об’єктивності. Об’єктивна релігієзнавча експертиза буде існувати як на рівні ЗМІ, так і на рівні судочинства, законотворчості. Разом із тим, виклики популізму та конфесійного релігієзнавства можуть бути ще більш серйозними, ніж сьогодні. Загалом інтерес до релігієзнавства як академічної дисципліни ймовірніше за все зменшиться, ми можемо зіткнутися з кризою кадрів через брак освітніх релігієзнавчих центрів.

2. Наша місія

Наша організація має зосередити свої зусилля на кількох напрямках:

 • Академічне дослідження релігії. Ми маємо видавати якісні статті та книги, наші журнали отримають міжнародне визнання та увійдуть до наукометричних баз, автори отримуватимуть гонорари, а читачі — задоволення. Ми повинні проводити регулярні методологічні семінари з іншими спеціалістами (теологи, антропологи, соціологи та ін.), які також займаються вивченням релігій, аби підтримувати міждисциплінарність і поглиблювати власну компетентність.
 • Популяризація релігієзнавства. Ми змінимо імідж релігієзнавства, щоб нам самим та іншим людям було цікаво ним займатись. Проводимо лише важливі і потужні заходи, не витрачаємо зусиль на формальності. Створюємо онлайн-курси з релігієзнавства, розвиваємо нетрадиційні форми викладання релігієзнавства, разом із тим ми не зменшуючи рівень експертності та якості продукту.
 • Успішність та помітність МАР. Ми докладаємо зусиль для того, щоб стати ще більш помітною та авторитетною організацією. Поєднуємо індивідуальну та інституційну помітність. Поступово відходимо від логіки збитковості та жертовності — організація має приносити користь членам у вигляді: гідних гонорарів за науковий та експертний продукт, можливості брати участь у кращих заходах, посилення їх академічного та громадського авторитету тощо. Разом із тим ми маємо уникати “заробітчанства” на науці та експертизі. 
 • Зв’язок із західними колегами. Ми проводимо вузькі тематичні заходи за участі фахівців світового рівня, але також беремо на себе організацію міжнародних конгресів на кшталт конференцій EASR. Шукаємо тревел гранти для поїздки наших членів на конгреси в інших країнах. Працюємо з західними фондами, щоб наші проекти окупалися та приносили прибуток.
 • Робота з молоддю. Наша організація виникла як молодіжна, і організація молодіжної науки залишається одним з найважливіших напрямків нашої діяльності. Ми шукаємо молодих талановитих дослідників, які поділяють наші інтереси та цінності, запрошуємо їх вступати до організації, брати участь у наших проектах. Однак тепер ми не робимо спеціальний акцент на тому, що складатися організація має переважно з молоді. Наша “молодіжність” пов’язана із цільовою аудиторією і прагненнями забезпечити тяглість якісного академічного релігієзнавства.

3. Наші цінності

 • Академічний підхід, об’єктивність і критичність у вивченні релігії.
 • Толерантність до всіх конфесій, але без апологетики чи пропаганди.
 • Академічна доброчесність.
 • Міждисциплінарність, відкритість до колег.
 • Вільне поширення якісних знань про релігії та культури.
 • Ґендерна рівність та інклюзивність.
 • Корпоративна солідарність, взаємопідтримка, але без кумівства.
 • Відстоювання свободи совісті, захист прав віруючих та невіруючих перед державою.
 • Громадянська активність та відповідальність, участь у нормотворчості.
 • Успішність, публічна активність.