Перейти до вмісту

Кисельов Олег

  Кисельов Олег, кандидат філософських наук. Народився в м. Києві (Україна). Отримав вищу освіту за спеціальністю «релігієзнавство» протягом 1998–2003 рр. на філософському факультеті у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. У 2003–2006 рр. навчався в аспірантурі на кафедрі релігієзнавства того ж університету. У 2007 р. захистив кандидатську дисертацію «Феномен екуменізму у сучасному релігієзнавстві: філософсько-релігієзнавчий аналіз». З 2006 р. працює в Інституті філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, нині на посаді старшого наукового співробітника. У 2016–2018 рр. перебував у докторантурі на кафедрі культурології (згодом – богослов’я та релігієзнавства) Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

  У 2004 р. був один із засновників МГО «Молодіжна асоціація релігієзнавців» (нині – ГО «Майстерня академічного релігієзнавства»). Був членом Контрольно-ревізійної комісії (2004–2006, 2015–2016), член Правління (2006–2011), Віце-президент (2011–2013 ), Президент (2013–2015). З 2020 р. – голова Наглядової ради.

  Кисельов О. співредактор трьох збірників «Іудаїзм: сутність, історія та сучасні виміри» (2008), «Феноменология религии: между сакральным и профанным» (2011), «Неорелігії: теоретичні та практичні питання дослідження» (2018). Він також є головним редактором журналу «Релігієзнавчі нариси», членом редколегії журналу «Практична філософія» та редколегії серії наукових збірників «De Religione».

  Сфера наукових інтересів: історія релігієзнавства, теоретико-методологічні питання релігієзнавства, радянський науковий атеїзм, міжконфесійні відносини, соціологія релігії.

  e-mail: oleg.kyselov@gmail.com
  facebook: https://www.facebook.com/oleg.kyselov

  Основні публікації:

  1. Кисельов О. С. Феномен екуменізму в сучасному християнстві. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009.
  2. Киселев О.С К вопросу о типологии и классификации веры бахаи // Релігієзнавчі нариси. – 2011. – № 2. – С. 31 40.
  3. Киселев О.С., Хромец В.Л. Философия религии: дисциплина, теория или подход в религиоведении? // Філософська думка. SENTENTIAE. – 2011. – Спецвип. ІІ. – С. 142–149.
  4. Кисельов О.С. Релігієзнавець як соціальний науковець, експерт та інтелектуал // Практична філософія. – 2014. – № 3. – С. 10–15.
  5. Kyselov O. Anti-Ecumeniсal Movement in Russian Orthodox Church // Theories and Trends in Religions and in the Study of Religion / Ed. by B. Hoppal. – Budapest: L’Harmattan, 2015. – Pp. 261–276.
  6. Кисельов О.С. «На периферії»: науковий атеїзм в структурі Інституту філософії // Філософська думка. – 2016. – № 6. – С. 46–51.
  7. Кисельов О.С. Прикладні аспекти вивчення обрядовості в науковому атеїзмі (на прикладі Інституту філософії АН УРСР) // Мультиверсум. Філософський альманах. – 2016. – № 7–8 (155–156). – С. 150–159.
  8. Кисельов О.С. Транcформації наукового атеїзму в Україні за часів Перебудови // Схід. – № 4 (150). – С. 93–98.
  9. Кисельов О.С. Науковий атеїзм і релігієзнавство: від протиставлення до ототожнення // Наука. Релігія. Суспільство. – 2018. – № 1 (61). – С. 60–70.
  10. Кисельов О.С. Науково-дослідна діяльність київського відділу наукового атеїзму у 1980-х рр. //Мультиверсум. Філософський альманах. – 2018. – № 1–2 (163–164). – С. 110–121.
  11. Кисельов О.С. Івано-Франківський відділ наукового атеїзму: історія, співпраця з компартією та практична діяльність // Софія. – 2018. – № 11. – С. 17–20.
  12. Кисельов О.С. Івано-Франківський відділ наукового атеїзму: науково-дослідна діяльність 1980-х рр. // Софія. – 2018. –№ 12. – С. 15–19.
  13. Кисельов О.С. Осмислення проблеми співвідношення релігії і культури в українському релігієзнавстві радянської доби // Світогляд – Філософія – Релігія. – 2018. – № 13. – С. 82–88.
  14. Кисельов О.С. Науковий атеїзм в Академії наук УРСР за постсталінської доби: між дослідженнями та пропагандою // Філософська думка. – 2018. – № 6. – С. 26–40.
  15. Киселев О. Новые религиозные движения: дискуссионные вопросы // Неорелігії: теоретичні та практичні питання дослідження / За ред. О. Кисельова, І. Каплан. – К.: Видавець Р. Халіков, 2018. – С. 38–48.
  16. Basauri Ziuzina A.M., Kyselov O. Atheism in the context of the secularization and desecularization of Ukraine in the 20th century // Freethought and Atheism in Central and Eastern Europe: The Development of Secularity and Non-Religion, eds. Tomas Bubik, Atko Remmel, David Vaclavik. – Routledge, 2020. – P. 284–309.