Перейти до вмісту

Кисельов Олег

  Кисельов Олег, кандидат філософських наук. Народився в м. Києві (Україна). Отримав вищу освіту за спеціальністю «релігієзнавство» протягом 1998–2003 рр. на філософському факультеті у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. У 2003–2006 рр. навчався в аспірантурі на кафедрі релігієзнавства того ж університету. У 2007 р. захистив кандидатську дисертацію «Феномен екуменізму у сучасному релігієзнавстві: філософсько-релігієзнавчий аналіз». З 2006 р. працює в Інституті філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, нині на посаді старшого наукового співробітника. У 2016–2018 рр. перебував у докторантурі на кафедрі культурології (згодом – богослов’я та релігієзнавства) Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Стажувався на кафедрі релігієзнавства Університету Алабами за програмою Фулбрайта у 2021–2022 рр. З серпня 2022 р. працює інструктором на цій кафедрі.

  У 2004 р. був один із засновників МГО «Молодіжна асоціація релігієзнавців» (нині – ГО «Майстерня академічного релігієзнавства»). Був членом Контрольно-ревізійної комісії (2004–2006, 2015–2016), член Правління (2006–2011), Віце-президент (2011–2013 ), Президент (2013–2015), Голова Наглядової ради (2020–2022).

  Кисельов О. співредактор трьох збірників «Іудаїзм: сутність, історія та сучасні виміри» (2008), «Феноменология религии: между сакральным и профанным» (2011), «Неорелігії: теоретичні та практичні питання дослідження» (2018). Він також є головним редактором журналу «Релігієзнавчі нариси», член редколегії серії наукових збірників «De Religione». Входив до складу редколегії журналу «Практична філософія».

  Сфера наукових інтересів: історія релігієзнавства, теоретико-методологічні питання релігієзнавства, радянський науковий атеїзм, міжконфесійні відносини, соціологія релігії.

  e-mail: oleg.kyselov@gmail.com
  facebook: https://www.facebook.com/oleg.kyselov

  Основні публікації:

  • Kyselov O. “A Discourse of Modernization of Religion in the Soviet Ukrainian Study of Religion”, Occasional Papers on Religion in Eastern Europe, 43/6 (2023).
  • Kyselov O. “From Scientific Atheism Toward Religious Studies: the Field in Ukraine?”, Bulletin for the Study of Religion, 51/2 (2022).
  • Kyselov O. “Interaction between Religion and Science: Comprehension of Ukrainian Scientific Atheists,” Studia Sociologica, XII/1 (2020): 140–151.
  • Kyselov O. “Religion on Maidan: The Case of Orthodox Christians in Ukraine.” In Sebastian Rimestad & Vasilios N. Markieds (eds.), Coping with Change. Orthodox Christian Dynamics between Tradition, Innovation, and Realpolitik (Peter Lang, 2020).
  • Basauri Ziuzina A.M., Kyselov O. “Atheism in the context of the secularization and desecularization of Ukraine in the 20th century.” In Tomas Bubik, Atko Remmel, David Vaclavik (eds.) Freethought and Atheism in Central and Eastern Europe: The Development of Secularity and Non-Religion (Routledge, 2020). P. 284–309.
  • Kyselov O. “Anti-Ecumeniсal Movement in Russian Orthodox Church” In B. Hoppal (ed.) Theories and Trends in Religions and in the Study of Religion. Budapest: L’Harmattan, 2015. – Pp. 261–276.
  • Кисельов О. “Релігієзнавець як соціальний науковець, експерт та інтелектуал”, Практична філософія, 2014. № 3. C. 10–15.
  • Киселев О., Хромец В. “Философия религии: дисциплина, теория или подход в религиоведении?”, Філософська думка. SENTENTIAE. 2011. Спецвип. ІІ. С. 142–149.
  • Киселев О. “К вопросу о типологии и классификации веры бахаи”, Релігієзнавчі нариси. 2011. № 2. С. 31 40.
  • Кисельов О. Феномен екуменізму в сучасному християнстві. Київ: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009.