Перейти до вмісту

Колесник Ігор

  Ігор Колесник, кандидат філософських наук, доцент. Народився у Львові. Навчався на філософському факультеті Львівського національного університету імені І.Франка (спеціальність «філософія») з 2001 по 2005 роки, згодом закінчив магістратуру (2005-2006 рр.). У 2006-2009 роках навчався в аспірантурі на спеціальності релігієзнавство. У 2010 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Філософсько-антропологічні виміри психоаналітики К.Ґ. Юнґа та дзен-буддизму: порівняльний аналіз». З 2009 працює на кафедрі теорії та історії культури філософського факультету ЛНУ ім.І.Франка.

  Сфера наукових інтересів: буддологія, психологія релігії, феноменологія релігії, нові релігійні течії та рухи, філософія фантастики.

  facebook: https://www.facebook.com/igor.kolesnyk

  Основні публікації:

  1. Колесник І. Філософський і психологічний досвід у фантастичних кінофільмах: аналіз масової культури / І. Колесник // Духовність. Культура. Нація. Зб. наук. статей. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – Вип.5. – С. 151–161.
  • Колесник І. Картина світу буддизму та сучасного природознавства: точки перетину світоглядів / Ігор Колесник // Вісник Львівського університету. Серія філософські науки. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – Вип. 15. – С. 197–203.
  • Колесник І. Поняття синхроністичності К.-Г.Юнга : філософсько-антропологічний аспект / І. Колесник // Гуманітарні студії. Збірник наукових праць. – К. : ВПЦ “Київський університет”, 2012. – Вип. 14. – С. 151–157.
  • Колесник І. Трансформаційні процеси в буддизмі Заходу / Ігор Колесник // Історія релігій в Україні: науковий щорічник / упоряд. О.Киричук, М.Омельчук, І.Орлевич. – Львів : Інститут релігієзнавтсва – філія Львівського музею історії релігії; вид-во “Логос”, 2013. –  Книга ІІ. Частина 2: Соціологія і політологія. Частина 3: Філософія та етнологія. Частина 4: Музейництво, сакральне мистецтво. –  С. 188–198.
  • Колесник І. Буддологія в енциклопедичному вимірі / Ігор Колесник // Філософська думка, 2013. – №3. – С. 126–130.
  • Колесник І. Особливості адаптації буддійської медитації на Заході (друга пол. ХХ – поч. ХХІ ст.) / І. Колесник // Історія релігій в Україні: науковий щорічник / упоряд. О.Киричук, М.Омельчук, І.Орлевич. – Л. : Інститут релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії; вид-во “Логос”, 2014. – Книга ІІ. – С. 88–97.
  • Колесник І. Поняття коану в дзен-буддизмі: філософсько-антропологічний контекст / І. Колесник // Вісник Львівського національного університету. Серія філософські науки. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – №17. – С.81-88.
  • Колесник І. М. Взаємозв`язок буддійської філософії та медитативних методик як фундамент для практичного філософування / І. М. Колесник // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : „Гілея” 2015. – Вип. 100 (9). – С.139–141.
  • Колесник І.М., Ворончихіна А.Д. Космологія синто і екологічна проблематика Японії у ХХ-ХХІ ст. // Історія релігій в Україні: науковий щорічник / упоряд. О.Киричук, М.Омельчук, І.Орлевич. – Л.: Інститут релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії; вид-во «Логос», 2015. – Книга ІІ. – С. 182-191.
  1. Колесник І. Образ зомбі; із традиційної релігійності у сучасну філософію / І. Колесник // Софія. Гуманітарно-релігієзнавчий вісник. – 2016. – №3(7). – С. 63-66.
  1. Колесник І.М. Новітні релігійні течії в Україні: зустріч традиції та інновації / Становлення нової соціокультурної дійсності в Україні : Колективна монографія / за загальною редакцією доктора філософських наук, професора В.П. Мельника / А. Карась, М.Кашуба, М. Альчук та ін.. – Львів: Видавництво ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – 308 с.– C. 233-243.
  1. Колесник І. Насилля, військовий обов’язок і війна у буддизмі / І. Колесник // Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог.студії 2018. Випуск 20. – С.53-59.
  1. Колесник І. Становлення та еволюція есхатологічних уявлень буддизму / І.Колесник. – Гілея. Науковий вісник. Випуск 138 (№11), ч.2. Філософські науки, К. 2018. – С.64-68.