Skip to content

Ihor Kolesnyk

  Ihor Kolesnyk, PhD in Religious studies, Associate professor. Born in Lviv, Ukraine. He received his B.A. and M.A. in Philosophy at the Ivan Franko Lviv National University in  2001–2006. He was a postgraduate student at the same university in 2006-2009. He received his Ph.D. for the thesis Philosophically anthropological dimensions of analytical psychology of C.G. Jung and Zen: comparative analysis in 2010. Since 2009 he has been working at the Department of Theory and History of Culture at the Ivan Franko Lviv National University.

  Research interests:  Buddhism studies, psychology of religion, phenomenology of religion, new religious movements, philosophy of science fiction.

  Facebook: https://www.facebook.com/igor.kolesnyk

  Main publications:

  • Колесник І. Філософський і психологічний досвід у фантастичних кінофільмах: аналіз масової культури / І. Колесник // Духовність. Культура. Нація. Зб. наук. статей. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – Вип.5. – С. 151–161.
  • Колесник І. Картина світу буддизму та сучасного природознавства: точки перетину світоглядів / Ігор Колесник // Вісник Львівського університету. Серія філософські науки. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – Вип. 15. – С. 197–203.
  • Колесник І. Поняття синхроністичності К.-Г.Юнга : філософсько-антропологічний аспект / І. Колесник // Гуманітарні студії. Збірник наукових праць. – К. : ВПЦ “Київський університет”, 2012. – Вип. 14. – С. 151–157.
  • Колесник І. Трансформаційні процеси в буддизмі Заходу / Ігор Колесник // Історія релігій в Україні: науковий щорічник / упоряд. О.Киричук, М.Омельчук, І.Орлевич. – Львів : Інститут релігієзнавтсва – філія Львівського музею історії релігії; вид-во “Логос”, 2013. –  Книга ІІ. Частина 2: Соціологія і політологія. Частина 3: Філософія та етнологія. Частина 4: Музейництво, сакральне мистецтво. –  С. 188–198.
  • Колесник І. Буддологія в енциклопедичному вимірі / Ігор Колесник // Філософська думка, 2013. – №3. – С. 126–130.
  • Колесник І. Особливості адаптації буддійської медитації на Заході (друга пол. ХХ – поч. ХХІ ст.) / І. Колесник // Історія релігій в Україні: науковий щорічник / упоряд. О.Киричук, М.Омельчук, І.Орлевич. – Л. : Інститут релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії; вид-во “Логос”, 2014. – Книга ІІ. – С. 88–97.
  • Колесник І. Поняття коану в дзен-буддизмі: філософсько-антропологічний контекст / І. Колесник // Вісник Львівського національного університету. Серія філософські науки. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – №17. – С.81-88.
  • Колесник І. М. Взаємозв`язок буддійської філософії та медитативних методик як фундамент для практичного філософування / І. М. Колесник // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : „Гілея” 2015. – Вип. 100 (9). – С.139–141.
  • Колесник І.М., Ворончихіна А.Д. Космологія синто і екологічна проблематика Японії у ХХ-ХХІ ст. // Історія релігій в Україні: науковий щорічник / упоряд. О.Киричук, М.Омельчук, І.Орлевич. – Л.: Інститут релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії; вид-во «Логос», 2015. – Книга ІІ. – С. 182-191.
  • Колесник І. Образ зомбі; із традиційної релігійності у сучасну філософію / І. Колесник // Софія. Гуманітарно-релігієзнавчий вісник. – 2016. – №3(7). – С. 63-66.
  • Колесник І.М. Новітні релігійні течії в Україні: зустріч традиції та інновації / Становлення нової соціокультурної дійсності в Україні : Колективна монографія / за загальною редакцією доктора філософських наук, професора В.П. Мельника / А. Карась, М.Кашуба, М. Альчук та ін.. – Львів: Видавництво ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – 308 с.– C. 233-243.
  • Колесник І. Насилля, військовий обов’язок і війна у буддизмі / І. Колесник // Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог.студії 2018. Випуск 20. – С.53-59.
  • Колесник І. Становлення та еволюція есхатологічних уявлень буддизму / І.Колесник. – Гілея. Науковий вісник. Випуск 138 (№11), ч.2. Філософські науки, К. 2018. – С.64-68.