Перейти до вмісту

Філоненко Олександра

  Олександра Філоненко,

  Дата народження: 4 квітня, 1977

  У 2000 році Олександра Філоненко закінчила Національну академію образотворчого мистецтва та архітектури (Київ), кафедра теорії та історії мистецтва, та працювала мистецтвознавцем та куратором в приватній художній галереї у Миколаєві у період з 2004 до 2019 року. У 2007 вступила до Чорноморського національного університету імені Петра Могили (Миколаїв), кафедра англійської філології, який закінчила в 2011 році, отримавши ступінь магістра з англійської мови та літератури. У 2017 році вона отримала ступінь кандидата наук з теорії літератури в тому ж університеті. Зараз вона обіймає посаду старшого викладача кафедри англійської філології Чорноморського національного університету імені Петра Могили (Миколаїв) та працює над докторською дисертацією, присвяченою дослідженню магічного дискурсу в британській літературі. Викладає практику англійської мови та творче англомовне письмо. З 2016 року вона є членом Центру з досліджень літератури фентезі при Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, а з 2020 року – член Майстерні академічного релігієзнавства.

  Сфера наукових інтересів: теорія фантастичної літератури, вплив західного езотеризму на художню літературу, дослідження літератури фентезі, кельтські студії, дослідження кордонів (Border Studies) та історія та теорія образотворчого мистецтва.

  Електрона скринька: balaganova@yahoo.com

  Facebook: https://www.facebook.com/alejandra.alcoforado

  Телефон: +38(093) 907 88 02

  Основні публікації:

  1. Філоненко О. Архетипна структура образу мага Просперо у п’єсі Вільяма Шекспіра «Буря» та фільмі Пітера Грінвея «Книги Просперо // Ренесансні студії / [гол. ред. Н. М. Торкут]. – Випуск 14–15. – Запоріжжя : КПУ, 2010. – С. 273–286.
  • Філоненко О. Г. Жіноча ідентичність у літературному магічному дискурсі (на прикладі п’єси Вільяма Шекспіра «Буря») // Наукові праці : науково-методичний журнал. – Вип. 156. Т. 168. Філологія. Літературознавство. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. – С. 124–129.
  • Филоненко А. Европейская магия эпохи Ренессанса и литературные маги (на примере английских позднеренессансных пьес) // Mity i motywy w perspektywie komparatystycznej. Komparatystyka między Mickiewiczem a dniem dzisiejszym III / [pod redakcią Lidii Wiśniewskiej]. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Universytetu Kazimierza Wielkiego, 2013. – С. 139–166.
  • Філоненко О. Магічний код: постугманістична трансформація (шекспірівський інтертекст у фільмі Джона Франкенхаймера «Острів доктора Моро // Сучасні літературознавчі студії. Постгуманізм та віртуальність: літературні виміри : [зб. наук. пр.] / гол. ред. Н.О. Висоцька. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2013. – Вип. 10. – С. 438–452.
  • Філоненко О. Ренесансний магічний проект в англійській драматургії (на прикладі п’єс Крістофера Марло «Трагічна історія доктора Фауста», Вільяма Шекспіра «Буря» та Бена Джонсона «Алхімік») // Від бароко до постмодернізму : [зб. наук. пр.] : в 2 т. / [редкол. Т. М. Потніцева (відп. редактор) та ін.]. – Дніпропетровськ : Видавництво ДНУ, 2013. – Випуск  XVII. – Т. 1. – С. 117–123.
  •  Філоненко О. Проблема благочестя у магічних п’єсах пізнього англійського Ренесансу: «Трагічна історія доктора Фауста» Крістофера Марло versus «Буря» Вільяма Шекспіра // Наукові праці : науково-методичний журнал. – Вип. 203. Т. 217. Філологія. Літературознавство. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – С. 92–96.
  • Філоненко О. Переповідаючи історію Просперо (кінематографічна адаптація «Бурі» Вільяма Шекспіра) // Іноземна філологія. – Випуск 126, частина 2. – Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. – С. 170–177.
  • Філоненко О. Ренесансна магія і літературні маги: Фауст versus Просперо // Літературознавчі обрії. Праці молодих вчених. – Випуск  20. – К. : Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка, 2014. – С. 216–223.
  • Філоненко О. Образ Мага як Іншого/Чужого в англійській літературі (на матеріалі роману Сомерсета Моема «The Magician») // Сучасні літературознавчі студії. Транскультурні коди літературного дискурсу : [зб. наук. пр.] / гол. ред. Н. О. Висоцька – К. : Вид. центр КНЛУ, 2015. – Вип. 11. – С. 589–604.
  1. Філоненко О. Як Фауст стає Віктором Франкенштейном: європейська магія і наука // Наукові праці : науково-методичний журнал. – Вип. 259. Т. 271. Філологія. Літературознавство. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2016. – С. 40–45.
  1. Філоненко О. Г. «Faërie» – історії про подорож за межу (на матеріалі британської літератури) // Наукові праці : науково-методичний журнал. – Вип. 301. Т. 289. Філологія. Літературознавство. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2017. – С. 149–154. (0,78 др. арк.)
  1. Філоненко О. Г. Ренесансна магія і література фентезі: магічні модуси, коди та образи [Електронний ресурс]. // Витоки літератури фентезі. Поезія у контексті метажанру фентезі. Збірник матеріалів наукового семінару Центру з Дослідження Літератури Фентезі при Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (17листопада 2016, 21 квітня 2017) / Ред. Рязанцева Т.М., Канчура Є.О. – Київ, 2018. – 97с. – Режим доступу: http://www.ilnan.gov.ua/media/k2/attachments/vytokyLF2.pdf.
  1. Філоненко О. Г. Фентезі як засіб внутрішньої еміграції у творчості Гоуп Міррліз // Наукові праці : науково-методичний журнал. – Т. 316. Вип. 304. Філологія. Літературознавство. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2018. – С. 104–111.
  1. Oleksandra Filonenko. “Celtic love triangle” and Tolkien’s female characters. // Symbolae Europaeae. – Вип. 14. – Koszalin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2019. – Pp. 37-60.
  1. Oleksandra Filonenko, Vitalii Shchepanskyi. Classical Influences on the Role of Music in Tolkien’s Legendarium. // Tolkien and the Classical World. A Volume of Walking Tree Publishers’ Cormarë Series. – Zollikofen: Walking Tree Publishers, 2020 – Pp. 363-372.