Skip to content

Oleksandra Filonenko

  Oleksandra (Alexandra) Filonenko,

  Born April 4, 1977

  In 2000, Oleksandra Filonenko graduated from the National Academy of Visual Arts and Architecture (Kyiv), Theory and History of Art department and had worked as an art curator in an art-gallery in Mykolaiv until she entered Petro Mohyla Black Sea National University (Mykolaiv, Ukraine), English Philology Department in 2007 from which she graduated in 2011having received a Master’s degree in English Language and Literature. In 2017 she was awarded a PhD in Theory of Literature at the same university. Currently, she holds the position of the Senior Lecturer at English Philology Department at Petro Mohyla Black Sea National University (Mykolaiv, Ukraine) while doing her postdoctoral research on the magical discourse in British literature at the same university. She teaches English (Speaking and Writing) and Creative Writing. Since 2016 she has been a member of the Center for Fantasy Literature Studies at Shevchenko Institute of Literature of the National Academy of Sciences of Ukraine and since 2020 she has become a member of the Workshop for the Academic Study of Religions.

  Research interests: Theory of Fantastic Literature, the influence of Western esotericism on fiction, Fantasy Studies, Celtic Studies, Border Studies and History and Theory of Visual Arts.

  E-mail: balaganova@yahoo.com

  Facebook: https://www.facebook.com/alejandra.alcoforado

  Mobile: +38(093) 907 88 02

  Selected publications:

  1. Філоненко О. Архетипна структура образу мага Просперо у п’єсі Вільяма Шекспіра «Буря» та фільмі Пітера Грінвея «Книги Просперо // Ренесансні студії / [гол. ред. Н. М. Торкут]. – Випуск 14–15. – Запоріжжя : КПУ, 2010. – С. 273–286.
  • Філоненко О. Г. Жіноча ідентичність у літературному магічному дискурсі (на прикладі п’єси Вільяма Шекспіра «Буря») // Наукові праці : науково-методичний журнал. – Вип. 156. Т. 168. Філологія. Літературознавство. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. – С. 124–129.
  • Филоненко А. Европейская магия эпохи Ренессанса и литературные маги (на примере английских позднеренессансных пьес) // Mity i motywy w perspektywie komparatystycznej. Komparatystyka między Mickiewiczem a dniem dzisiejszym III / [pod redakcią Lidii Wiśniewskiej]. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Universytetu Kazimierza Wielkiego, 2013. – С. 139–166.
  • Філоненко О. Магічний код: постугманістична трансформація (шекспірівський інтертекст у фільмі Джона Франкенхаймера «Острів доктора Моро // Сучасні літературознавчі студії. Постгуманізм та віртуальність: літературні виміри : [зб. наук. пр.] / гол. ред. Н.О. Висоцька. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2013. – Вип. 10. – С. 438–452.
  • Філоненко О. Ренесансний магічний проект в англійській драматургії (на прикладі п’єс Крістофера Марло «Трагічна історія доктора Фауста», Вільяма Шекспіра «Буря» та Бена Джонсона «Алхімік») // Від бароко до постмодернізму : [зб. наук. пр.] : в 2 т. / [редкол. Т. М. Потніцева (відп. редактор) та ін.]. – Дніпропетровськ : Видавництво ДНУ, 2013. – Випуск  XVII. – Т. 1. – С. 117–123.
  •  Філоненко О. Проблема благочестя у магічних п’єсах пізнього англійського Ренесансу: «Трагічна історія доктора Фауста» Крістофера Марло versus «Буря» Вільяма Шекспіра // Наукові праці : науково-методичний журнал. – Вип. 203. Т. 217. Філологія. Літературознавство. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – С. 92–96.
  • Філоненко О. Переповідаючи історію Просперо (кінематографічна адаптація «Бурі» Вільяма Шекспіра) // Іноземна філологія. – Випуск 126, частина 2. – Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. – С. 170–177.
  • Філоненко О. Ренесансна магія і літературні маги: Фауст versus Просперо // Літературознавчі обрії. Праці молодих вчених. – Випуск  20. – К. : Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка, 2014. – С. 216–223.
  • Філоненко О. Образ Мага як Іншого/Чужого в англійській літературі (на матеріалі роману Сомерсета Моема «The Magician») // Сучасні літературознавчі студії. Транскультурні коди літературного дискурсу : [зб. наук. пр.] / гол. ред. Н. О. Висоцька – К. : Вид. центр КНЛУ, 2015. – Вип. 11. – С. 589–604.
  • Філоненко О. Як Фауст стає Віктором Франкенштейном: європейська магія і наука // Наукові праці : науково-методичний журнал. – Вип. 259. Т. 271. Філологія. Літературознавство. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2016. – С. 40–45.
  • Філоненко О. Г. «Faërie» – історії про подорож за межу (на матеріалі британської літератури) // Наукові праці : науково-методичний журнал. – Вип. 301. Т. 289. Філологія. Літературознавство. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2017. – С. 149–154. (0,78 др. арк.)
  • Філоненко О. Г. Ренесансна магія і література фентезі: магічні модуси, коди та образи [Електронний ресурс]. // Витоки літератури фентезі. Поезія у контексті метажанру фентезі. Збірник матеріалів наукового семінару Центру з Дослідження Літератури Фентезі при Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (17листопада 2016, 21 квітня 2017) / Ред. Рязанцева Т.М., Канчура Є.О. – Київ, 2018. – 97с. – Режим доступу: http://www.ilnan.gov.ua/media/k2/attachments/vytokyLF2.pdf.
  • Філоненко О. Г. Фентезі як засіб внутрішньої еміграції у творчості Гоуп Міррліз // Наукові праці : науково-методичний журнал. – Т. 316. Вип. 304. Філологія. Літературознавство. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2018. – С. 104–111.
  • Oleksandra Filonenko. “Celtic love triangle” and Tolkien’s female characters. // Symbolae Europaeae. – Вип. 14. – Koszalin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2019. – Pp. 37-60.
  • Oleksandra Filonenko, Vitalii Shchepanskyi. Classical Influences on the Role of Music in Tolkien’s Legendarium. // Tolkien and the Classical World. A Volume of Walking Tree Publishers’ Cormarë Series. – Zollikofen: Walking Tree Publishers, 2020 – Pp. 363-372.