Перейти до вмісту

Щепанський Віталій

  Щепанський Віталій Вікторович, кандидат філософських наук (Ph.D). Народився в м. Рівне (Україна). Отримав вищу освіту та навчався в аспірантурі протягом 2007-2015 рр. у Національному університеті «Острозька академія» м. Острог (Україна). У червні 2013 р. стажувався в “Enskilda Högskolan Stockholm” (University College Stockholm). Взимку 2016 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство. У період із 2014 р. по 2015 р. лауреат стипендії президента України. Від 2015 р. до 2018 р. працював науковим співробітником та викладачем філософських і релігієзнавчих дисциплін у Національному університеті «Острозька академія». 2016 р. став лауреатом міжнародної премії імені Єжи Ґедройця за найкращу кандидатську дисертацію. У період 2018-2019 рр. стажувався в Ягеллонському університет, м. Краків (Польща), як стипендіат міжнародної програми “Studium Europy Wschodniej”, UW, м. Варшава, (Польща). Також у грудні 2018 р. став стипендіатом “Neo-Latin Scholarship on the Slavs” м. Братислава (Словаччина). З липня 2019 р. працює над створенням мережі музеїв науки в Україні. Автор релігієзнавчого телеграм каналу «Обранці духів». З 2020 р. є членом Майстерні академічного релігієзнавства.

  Сфера наукових інтересів: історія дослідження шаманізму, анімізму та магії, неошаманізм, топофілія (релігійний ландшафт), духовна екологія, історія української філософії.

  e-mail: v.shchepanskyi@gmail.com

  facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100007336304800

  Основні публікації:

  Монографії:

  • Щепанський В. В., Норвезька філософія: науковий нарис, Рівне, 2012.
  • Щепанський В. В., Кістка шамана: тюркський шаманізм у Великому Князівстві Литовському, Київ, 2019.
  • Щепанський В. В., Філософський вимір «Треносу» Мелетія Смотрицького, Київ, 2020.

  Монографії у співавторстві:

  • Кралюк П. Щепанський В. Якубович М., «Тренос» Мелетія Смотрицького в дискурсі західної філософської думки, Острог, 2012.
  • Кралюк П., Щепанський В. Якубович М., Татари Волині: історія, культура, контакти, Вінниця, 2018.

  Статті:

  • Vitalii Shchepanskyi, Mykhaylo Yakubovych and Ayder Bulatov, Islamic Leadership: Ukraine [in]: Islamic Leadership in the European Lands of the Former Ottoman and Russian Empires: Legacy, Challenges and Change, Brill, Vol. 27, 2017, рр. 314-328
  • O. Filonenko and V. Shchepanskyi, Classical Influences onthe Role of Music in Tolkien’s Legendarium, [in]: Tolkien and the Classical World, edited by: Hamish Williams, Cormarë Series No. 45, 2021
  • Vitalii Shchepanskyi, Hermes Trismegist and the image of the scientist-magician Skhariia Skara in the Orthodox Slavic environment. [in]: Esotericism, Literature and Culture in Central and Eastern Europe; edited by: Nemanja Radulović. Beograd: Faculty of Philology, 2018, pp. 29-45.
  • Vitalii Shchepanskyi, Life and work of the Lviv alchemist Andrzej Torosowicz. Analytical journal “Shid”, 2018, №3 (155), pp. 14-17
  • Щепанский В. В. Герменевтический анализ религиозных символов в «Треносе» Мелетия Смотрицкого, Религиоведение, Благовещенск, 2014, №3, С. 140-151.
  • Щепанський В. В. From Heritage of Meletius Smotrytsky to Biography of the Residents of Vilna (Vilnius), Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Історичне релігієзнавство, 2014, Вип. 9, С. 199-200.
  • Щепанський В. В. Джерела середньовічної філософії в «Треносі» М. Смотрицького, Аналітично-інформаційний журнал «Схід», 2014, №5 (131), С. 127-130.
  • Щепанський В. В. Ерос і магія ренесансної культури в релігієзнавчих роботах І. Куліану, Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Історичне релігієзнавство, 2014, Вип. 11, С. 181-190.
  • Щепанський В. В. Концептуальний аналіз доктрини філіокве у «Треносі» М. Смотрицького, Релігія та соціум: Міжнародний часопис, 2015, С. 303-309.
  • Щепанський В. В. Медична астрологія православних слов’ян у період Раннього Модерну: місія Теофраста Парацельса у Великому Князівстві Литовському, Серія «Історичні науки», 2017, № 26, С. 117-125.
  • Щепанський В. В. Походження «Метереологічної магії» в слов’янському рукописі XVI ст., Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»], серія «Історичні науки», 2016, №25, С. 208-213
  • Щепанський В. В. Рецепція середньовічної антропології у «Треносі» М. Смотрицького, Аналітично-інформаційний журнал «Схід», 2013, №6 (126), С. 295-298.
  • Щепанський В. В. Рецепція середньовічної філософії про походження людської душі у «Треносі» Мелетія Смотрицького, Всеукраїнський науковий журнал «Мандрівець», 2013, № 6, С. 68-71.
  • Щепанський В. В. Тексти магічного змісту східних слов’ян у ранньомодерну добу (XVI-XVII ст.), Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Історичне релігієзнавство, 2016, Вип. 1(13), С. 194-205
  • Щепанський В.В. Турецький фактор гуманітарної політики на південному сході України в період 2014-2016 рр., Politicus, 2017, № 1, С. 219-222
  • Щепанський В.В, Якубович М.М. Передмова до «Перестороги» Яна Лятоса 1599 року як джерело до вивчення ренесансної філософії в Острозькій академії, Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Серія Філософія, 2012, Вип. 11, С. 330-338
  • Щепанський В.В. Гермес Трисмегіст у культурному-релігійному просторі Slavia Orthodoxa: письмова традиція, Аналітично-інформаційний журнал «Схід», 2016, № 2(142), С. 100-103
  • Щепанський В.В. Гностична антропологія Еміля Чорана, Бюлетень Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького. Серія Філософія, 2018, №1, С. 47-58.
  • Щепанський В.В. Джерела походження ономантичної таблиці з рукопису «таємниці таємниць» ХVI ст., Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Історичне релігієзнавство, 2018, Вип. 2(14), С. 147-153
  • Щепанський В. Мова ландшафту і духи природи, URL: https://plomin.club/mova-landshaftu/

  Обрані переклади:

  • Петер Вессель Цапффе, Останній Месія, пер. з норвезької В. Щепанський, Київ, 2019.
  • Девід Абрам, Чаклування, пер. з англійської В. Щепанський, URL: https://plomin.club/david-abram/
  • Грейхем Харві, Маніфест анімістів, пер. з англійської В. Щепанський, URL: https://plomin.club/animist-manifesto/