Перейти до вмісту

Басаурі Зюзіна Анна Марія

  Басаурі Зюзіна Анна Марія, кандидатка філософських наук. Народилася в м. Києві (Україна). Отримала дві вищі освіти: 1) протягом 1998-2001 рр. у Київському національному лінгвістичному університеті (переклад італійської та англійської мов); 2) протягом 2002-2006 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (релігієзнавство). З 2009 року працює на кафедрі культурології (сьогодні – кафедра богослов’я та релігієзнавства). Восени 2015 року захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 09.00.11 релігієзнавство в Національному педагогічному університеті ім. М.П. Драгоманова.

  З 2006 року є членкинею Майстерні академічного релігієзнавства (раніше – Молодіжної асоціації релігієзнавців), майже постійно перебуваючи в Правлінні цієї організації. З 2017 року є членкинею журі секції «Релігієзнавство» Малої академії наук. Має членство в інших професійних організаціях, пов’язаних із релігієзнавством та юдаїкою. Також перекладає релігієзнавчі тексти з англійської мови.

  Сфера наукових інтересів: іудаїзм, науковий атеїзм, ґендер і релігія.

  e-mail: manya_basauri@ukr.net;
  facebook: https://www.facebook.com/manya.basauri.

  Основні публікації:

  1. Басаурі Зюзіна А.М. Жінки в рабинаті: американський досвід // Схід. – 2014. – № 3(129). – С. 74-77.
  2. Басаурі Зюзіна А.М. Науковий доробок І. Миговича з проблем іудаїзму та сіонізму в контексті розвитку наукового атеїзму в УРСР // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія : [зб. наукових праць] / ред. рада : В.П. Андрущенко (голова). – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – Вип. 33 (46). – С. 16-23.
  3. Басаурі Зюзіна А.М. Релігія та група «Black Sabbath» в оригінальному складі // Софія. – № 2 (4). – С. 5-8.
  4. «Іудаїзм». Релігієзнавство: навчальний посібник / [наук. ред. Д.В. Брильов]. – К., 2015. – С. 168-194.
  5. Басаурі Зюзіна А.М., Кисельов О.С. «Питання атеїзму» як джерело з історії радянського релігієзнавства // «Релігієзнавство в Київському університеті: інституційний та персональний виміри». До 55-ї річниці кафедри релігієзнавства. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, 22 вересня 2014 р.: [матеріали доповідей та виступів] (редкол.: А. Є. Конверський та ін.). – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2014. – С. 124-131.
  6. Басаурі Зюзіна А.М. Використання російського радянського доробку в українських науково атеїстичних творах про юдаїзм 1957-1989 рр. (на прикладі творів М.Й. Шахновича) // Науковий щорічник «Історія релігій в Україні» / За заг. ред. М. Капраля, О. Киричук, І. Орлевич / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського; Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди; КЗ ЛОР «Львівський музей історії релігії». – Львів: «Логос», 2017. – Вип. 27. – Ч. 2. – 540 с. – С.439-449.
  7. Басаурі Зюзіна А.М. «Гендер в релігієзнавстві: західний досвід та українські реалії» https://krona.org.ua/gender-v-religieznavstvi.html // Гендерний журнал «Я»: Традиція і релігія. 2 2017 (43). С. 2-5.
  8. Басаурі Зюзіна А.М. «Найдавніша професія» або кілька слів про храмову проституцію //
   https://rellab.org.ua/naidavnisha-professiya-abo-kilka-sliv-pro-hramovu-prostytutsiju/
  9. Басаури Зюзина А.М. Гендерные аспекты учения Церкви саентологии // Неорелігії: теоретичні та практичні питання дослідження / за ред. О. Кисельова, І. Каплан / Молодіжна асоціація релігієзнавців. – К.: Видавець Р. Халіков, 2018. – 217 с. (Серія De Religione, випуск 2). – С. 131-144.
  10. Basauri Ziuzina A.M., Kyselov O. “Atheism in the context of the secularization and desecularization of Ukraine in the 20th century” // Freethought and Atheism in Central and Eastern Europe: The Development of Secularity and Non-Religion, eds. Tomas Bubik, Atko Remmel, David Vaclavik. – Routledge, 2020. – P. 284-309.

  Обрані переклади:

  1. Старк Р., Секуляризація – спочивай із миром // Релігієзнавчі нариси. – 2010. – № 1. – 185 с. – С.117-147.
  2. Кокс Дж., Релігія без Бога: методологічний агностицизм та майбутнє релігієзнавства // Релігієзнавчі нариси. – 2011. – № 2. – 190 с. – С.129-138.
  3. Хоппал Б., Про релігієзнавство в сучасній Угорщині // Релігієзнавчі нариси. – 2012. – №3. – 212 с. – С. 20-27.
  4. Стадстіл Р., Кабрера П., Першоджерела з релігієзнавства он-лайн: приклади навчальних вправ // Релігієзнавчі нариси. – 2012. – № 3. – 212 с. – С.122-153.
  5. Відбін Р.Б., Перший завіт в історичному та культурному контекстах. – К.: Дух і літера, 2016. – 168 с.
  6. Еліаде М., Пошуки. Історія та смисл в релігії. – К.: Дух і Літера, 2018. – 256 с.
  7. Махламякі Т. Релігія та атеїзм з ґендерної перспективи // Релігієзнавчі нариси. №8 (2018). С. 197-211.