Skip to content

Anna Mariya Basauri Ziuzina

  Basauri Ziuzina Anna Mariya, Ph.D. in Religious Studies. Born in Kyiv, Ukraine. She received two degrees: 1) during 1998-2001 at Kyiv National Linguistic University (translator of Italian and English); 2) during 2002-2006 at Taras Shevchenko National University of Kyiv (religious studies). She worked at the Department of Culturology (later – Department of Theology and Religious Studies) from 2009 to 2021. In late 2015, she defended her Ph.D. thesis in Religious Studies at the National Pedagogical Dragomanov University (Kyiv, Ukraine).

  She is involved in the research projects “Combining the (In)Compatible” and “Religion on Fire.”

  Dr. Basauri Ziuzina is also the Coordinator of Undergraduate Research at ICUE Connector at the College of Arts and Sciences of the University of Alabama.

  Since 2009, she has been a member of the Workshop for the Academic Study of Religions (formerly Youth Association for the Study of Religions), most of the time participating in its Executive Committee. She attains membership in other professional organizations related to the Study of Religions and Jewish Studies. Anna Mariya is a board member of the International Study of Religion in Eastern and Central Europe Association. She also translates religious studies texts from English into Ukrainian.
  Research interests: Judaism, Scientific Atheism, Gender, and Religion.

  e-mail: manya_basauri@ukr.net;
  Facebook: https://www.facebook.com/manya.basauri.

  Selected publications

  1. Басаурі Зюзіна А.М. Жінки в рабинаті: американський досвід // Схід. – 2014. – № 3(129). – С. 74-77.
  2. Басаурі Зюзіна А.М. Науковий доробок І. Миговича з проблем іудаїзму та сіонізму в контексті розвитку наукового атеїзму в УРСР // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія : [зб. наукових праць] / ред. рада : В.П. Андрущенко (голова). – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – Вип. 33 (46). – С. 16-23.
  3. Басаурі Зюзіна А.М. Релігія та група «Black Sabbath» в оригінальному складі // Софія. – № 2 (4). – С. 5-8.
  4. «Іудаїзм». Релігієзнавство: навчальний посібник / [наук. ред. Д.В. Брильов]. – К., 2015. – С. 168-194.
  5. Басаурі Зюзіна А.М., Кисельов О.С. «Питання атеїзму» як джерело з історії радянського релігієзнавства // «Релігієзнавство в Київському університеті: інституційний та персональний виміри». До 55-ї річниці кафедри релігієзнавства. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, 22 вересня 2014 р.: [матеріали доповідей та виступів] (редкол.: А. Є. Конверський та ін.). – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2014. – С. 124-131.
  6. Басаурі Зюзіна А.М. Використання російського радянського доробку в українських науково-атеїстичних творах про юдаїзм 1957-1989 рр. (на прикладі творів М.Й. Шахновича) // Науковий щорічник «Історія релігій в Україні» / За заг. ред. М. Капраля, О. Киричук, І. Орлевич / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського; Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди; КЗ ЛОР «Львівський музей історії релігії». – Львів: «Логос», 2017. – Вип. 27. – Ч. 2. – 540 с. – С.439-449.
  7. Басаурі Зюзіна А.М. «Гендер в релігієзнавстві: західний досвід та українські реалії» https://krona.org.ua/gender-v-religieznavstvi.html // Гендерний журнал «Я»: Традиція і релігія. 2 2017 (43). С. 2-5.
  8. Басаурі Зюзіна А.М. «Найдавніша професія» або кілька слів про храмову проституцію // https://rellab.org.ua/naidavnisha-professiya-abo-kilka-sliv-pro-hramovu-prostytutsiju/
  9. Басаури Зюзина А.М. Гендерные аспекты учения Церкви саентологии // Неорелігії: теоретичні та практичні питання дослідження / за ред. О. Кисельова, І. Каплан / Молодіжна асоціація релігієзнавців. – К.: Видавець Р. Халіков, 2018. – 217 с. (Серія De Religione, випуск 2). – С. 131-144.
  10. Basauri Ziuzina A.M., Kyselov O. “Atheism in the context of the secularization and desecularization of Ukraine in the 20th century” // Freethought and Atheism in Central and Eastern Europe: The Development of Secularity and Non-Religion, eds. Tomas Bubik, Atko Remmel, David Vaclavik. – Routledge, 2020. – P. 284-309.
  11. Басаурі Зюзіна А.М. “Поєднуючи (не)сумісне: українські стратегії поєднання суперечливих ідентичностей (релігійної, феміністичної та/або ЛГБТ+)”), Релігієзнавчі нариси, 2022, № 12.
  12. Басаурі Зюзіна А.М., Лещинський А., Нікіфоров К., Підгорна Л., Севастьянів У., Фенно І., Халіков Р.. «Релігія в огні»: проєкт документування воєнних злочинів Росії в Україні // Релігієзнавчі нариси. 2022. № 12.
  13. Basauri Ziuzina A.M. and others “The Impact of War on Christian Communities of Ukraine (Based on Materials from the Religion on Fire project),” Review of Ecumenical Studies 15 (3/2023), p. 297–322 (forthcoming).
  14. Basauri Ziuzina A.M., Kyselov O. “Religious Pluralism and Religious Markets in Ukraine” in Portrait of a (European) Country (in Transition) (NOMOS, 2024, forthcoming).

  Selected translations:

  1. Старк Р., Секуляризація – спочивай із миром // Релігієзнавчі нариси. – 2010. – № 1. – 185 с. – С.117-147.
  2. Кокс Дж., Релігія без Бога: методологічний агностицизм та майбутнє релігієзнавства // Релігієзнавчі нариси. – 2011. – № 2. – 190 с. – С.129-138.
  3. Хоппал Б., Про релігієзнавство в сучасній Угорщині // Релігієзнавчі нариси. – 2012. – №3. – 212 с. – С. 20-27.
  4. Стадстіл Р., Кабрера П., Першоджерела з релігієзнавства он-лайн: приклади навчальних вправ //Релігієзнавчі нариси. – 2012. – № 3. – 212 с. – С.122-153.
  5. Відбін Р.Б., Перший завіт в історичному та культурному контекстах. – К.: Дух і літера, 2016. – 168 с.
  6. Еліаде М., Пошуки. Історія та смисл в релігії. – К.: Дух і Літера, 2018. – 256 с.
  7. Махламякі Т. Релігія та атеїзм з ґендерної перспективи // Релігієзнавчі нариси. №8 (2018). С.197-211.