Перейти до вмісту

Хто ми є?

Громадська організація “Майстерня академічного релігієзнавства” (МАР) створена в 2004 р. групою молодих науковців-релігієзнавців провідних вищих навчальних закладів міста Києва. На сьогодні МАР, на добровільних засадах, об’єднує понад 30 студентів, аспірантів, викладачів та молодих науковців з України, які професійно займаються релігієзнавчими дослідженнями.

У чому полягають наші мета та завдання?

Метою МАР є всебічна підтримка молодих вчених, аспірантів та студентів у вивченні релігії та оприлюдненню результатів їхніх напрацювань. Окремим завданням нашої діяльності є сприяння утвердженню принципів толерантності, плюралізму, свободи совісті й релігії в усіх сферах суспільного життя.

Завданнями МАР є:

  • сприяти підвищенню рівня наукового фаху молодих дослідників релігії; 
  • співпрацювати з національними та міжнародними фондами й асоціаціями, державними, релігійними, освітніми, молодіжними і громадськими організаціями, які зацікавленні в утвердженні принципу релігійної толерантності та в міжрелігійному діалозі; 
  • активно підтримувати налагодження міжконфесійного та міжрелігійного діалогу на теренах України; 
  • організовувати просвітницькі лекції, семінари, конференції, школи, фестивалі та інші науково-культурні заходи для підвищення культурно-освітнього рівня молоді; 
  • активно підтримувати видання інформаційних, аналітичних матеріалів, публікацій з релігієзнавства та сприяти їх розповсюдженню; 
  • впливати законними шляхами на державну політику в сфері освіти, науки, культури та релігії. 

Наш Статут.