Севастьянів Уляна

Севастьянів Уляна Петрівна, кандидатка філософських наук. Народилась в с. Доброводи Збаразького району, Тернопільської області (Україна). З 2008 року по 2013 рік навчалась на філософському факультеті Львівського національного університету ім. Івана Франка, де отримала ступінь магістра культурології. З березня 2017 року працює на кафедрі філософії та педагогіки Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького. Взимку 2019 року захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 09.00.11 – релігієзнавство у Житомирському державному університеті ім. Івана Франка.

З 2017 року є членкинею Майстерні академічного релігієзнавства. 

Сфера наукових інтересів: віртуальна реальність, віртуалізована релігійність, психологія релігії, релігієзнавча журналістика. 

e-mail: ulianabaranovska@gmail.com

facebook: https://www.facebook.com/marmulika

Основні публікації:

1. Барановська У. П. Плюралізм виявів віртуалізації життя сучасної людини // Людинознавчі студії. Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. Вип. 13. С. 173–181.

2. Барановська У. П. Apple religion: новий релігійний феномен чи явище корпоративної релігії // Наукові записки Нац. у-ту «Острозька академія». Острог: Вид-во Нац. у-ту «Острозька академія», 2015. Вип. 17. Серія: Філософія. С. 136–144.

3. Севастьянів У. П. Католицька церква й новітні цифрові технології // Актуальні проблеми філософії та соціології. Одеса, 2016. Вип. 11. С. 102–105.

4. Севастьянів У. П. Соціальна доктрина православ’я і цифрові технології сучасності // Гілея: науковий вісник. Київ: «Видавництво «Гілея», 2016. Вип. 113 (10). С. 210–212.

5. Sevastianiv U. P. Phenomenon of trolling as an indicator of contemporary religious transformations // Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences. Budapest, 2017. V(20).Р. 53–56.

6. Севастьянів У. П. Феномен віртуальної реальності у філософсько-релігієзнавчому дискурсі // Молодий вчений, 2018. №10. С. 641–644.

7. Севастьянів У. Трансформація релігійної сфери: від секуляризації до деприватизації // Релігієзнавчі нариси. Київ, 2018. С. 220–226.