Skip to content

Ulyana Sevastianiv

  Sevastianiv Ulyana, Ph.D. in Religious Studies. She was born in Dobrovody village of Zbarazh district, Ternopil region (Ukraine). She received her M.A. in Cultural Studies at the Ivan Franko Lviv National University in 2008–2013. She has been working at the Department of Philosophy and Pedagogics at the Stephan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies (Lviv) since March 2017. In 2019 she defended her Ph.D. thesis on Religious Studies at Zhytomyr Ivan Franko State University.

  She became a member of the Workshop for the Academic Study of Religions in 2017. Ulyana is a member of the editorial board of the Journal Relihieznavchi Narysy (=Religious Essays) journal. She is involved in the research project “Religion on Fire.”

  She was elected as the Head of the Workshop for the Academic Study of Religions in 2024.

  Research interests: virtual reality, virtualized religiosity, psychology of religion, religious journalism. 

  e-mail: ulianabaranovska@gmail.com

  facebook: https://www.facebook.com/marmulika

  Main publications

  1. Барановська У. П. Плюралізм виявів віртуалізації життя сучасної людини // Людинознавчі студії. Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. Вип. 13. С. 173–181.

  2. Барановська У. П. Apple religion: новий релігійний феномен чи явище корпоративної релігії // Наукові записки Нац. у-ту «Острозька академія». Острог: Вид-во Нац. у-ту «Острозька академія», 2015. Вип. 17. Серія: Філософія. С. 136–144.

  3. Севастьянів У. П. Католицька церква й новітні цифрові технології // Актуальні проблеми філософії та соціології. Одеса, 2016. Вип. 11. С. 102–105.

  4. Севастьянів У. П. Соціальна доктрина православ’я і цифрові технології сучасності // Гілея: науковий вісник. Київ: «Видавництво «Гілея», 2016. Вип. 113 (10). С. 210–212.

  5. Sevastianiv U. P. Phenomenon of trolling as an indicator of contemporary religious transformations // Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences. Budapest, 2017. V(20).Р. 53–56.

  6. Севастьянів У. П. Феномен віртуальної реальності у філософсько-релігієзнавчому дискурсі // Молодий вчений, 2018. №10. С. 641–644.

  7. Севастьянів У. Трансформація релігійної сфери: від секуляризації до деприватизації // Релігієзнавчі нариси. Київ, 2018. С. 220–226.

  8. Басаурі Зюзіна А.М., Лещинський А., Нікіфоров К., Підгорна Л., Севастьянів У., Фенно І., Халіков Р.. «Релігія в огні»: проєкт документування воєнних злочинів Росії в Україні // Релігієзнавчі нариси. 2022. № 12. C. 24–41.